تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه


Google

در گیل تکس
در کل اینترنت


با مدیر سایت آنلاین گفتگو کنید
وسایل اندازه گیری شدت جریان

هدف آزمایش :
دستگاه جریان سنج مورد آزمایش از سه قسمت ونتوری، اوریفیس و رتامتر تشکیل شده است که با هریک از قسمتها میتوان به تنهایی شدت جریان را اندازه گیری کرد .هدف از این آزمایش بدست آوردن ضریب تخلیه ونتوری و اوریفیس ، مدرج نمودن رتامتر و همچنین کاربرد معادله برنولی در جریان یکنواخت است . افت انرژی مربوط به هر یک از قسمتها تعیین شده و با یکدیگر مقایسه           می شوند. علاوه بر اندازه گیری شدت جریان توسط وسایل فوق ، میزان تخلیه به وسیله میز هیدرولیکی  نیز اندازه گیری می شود و با هم مقایسه می شوند. همچنین  تغییرات ضریب افت انرژی بر حسب شدت جریان های مختلف محاسبه و برای هر سه وسیله مقایسه می شود.

شرح آزمایش :
برای شروع آزمایش ابتدا شیر مربوط به هوا در بالای لوله ارتباطی مانومترها را محکم می کنیم و شیر خروجی را تا نیمه باز می گذاریم .در حالیکه شیر تغذیه آب به دستگاه در روی میز بسته است ، پمپ را روشن می کنیم  . حال شیر تغذیه را به آرامی باز می کنیم تا آب از دستگاه جریان یابد . سپس شدت جریان را به گونه ای تنظیم می کنیم که رتامتر روی درجه ی 19 قرار گیرد. در این حالت عددی را که مانومتر های مختلف نشان می دهند ثبت می کنیم. سپس آب را کاملاً تخلیه کرده و دبی را اندازه گیری می کنیم. پس از آنکه جریان یکنواختی در دستگاه جریان یافت اعدادی را که مانومتر ها نشان می دهند ثبت می کنیم. سپس عددی را که رتامتر نشان می دهد 2 سانتیمتر کاهش داده و تمام مراحل بالا را تکرار می کنیم. این تکرار تا جایی ادامه می یابد که رتامتر در پایین ترین وضعیت خود قرار گیرد. در ادامه هر کدام از وسایل مورد آزمایش را بررسی می کنیم.

دانلود گزارش کار کامل:

آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
تبلیغات
بنرها
شرکت نانورادبهان

تبلیغ در گیل تکس

پرشین هالیدی دانلود دیکشنری تخصصی نساجی مخصوص موبایل