X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

تصویر ثابت

ابزار هدایت به بالای صفحه

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

دیدار دانلود کتاب های تخصصی نساجی

دیکشنری آنلاین نساجی- لغتنامه انگلیسی به فارسی نساجی- ص 2

Souring off    اسیدی کردن
Acidic    اسیدی ( دارای خاصیت اسیدی)
Vonderwehl steamer    اسیمر واندرول - نوعی محفظه بخار جهت تثبیت پارچه های چاپ شده با رنگهای خمی
Exhauted    اشباع شده
Super saturated    اشباع کامل - فوق اشباع - کاملاً اشباع شده
Fibre saturation    اشباع لیف
Cetter pin    اشپیل - نوع خاصی از پیل یا خار که در اتصالات دستگاه ها به کار می رود
Ashtrakhan    اشترخان - پارچه پشمی بسیار لطیف که از پشم بره ایرانی با همان رنگ طبیعی آن بافته می شود
Employment    اشتغال - استخدام
Rayon staple    اشتیپل رایون - رایون بریده شده
X ray    اشعه ایکس
Irradition    اشعه دادن
Laser    اشعه لیزر
Infra red dryer    اشعه مادون قرمز
Ultra violet    اشعه ماوراءبنفش-اشعه ای که بالای بنفش درطیف نورمرئی قراردارد
Ultra violet ray    اشعه ماوراءبنفش-اشعه فرابنفش
Metameric objects    اشیاء متاماریک( که در زیر یک منبع نوری منحنی انعکاسی طیفی مختلف ولی محورهای رنگی برابر دارند)
Kinetic friction    اصطحکاک  در حالت حرکت و غیر ساکن
Static friction    اصطکاک در حالت سکون
Sliding friction    اصطکاک لغزشی
Moity wool    اصطلاح انگلیسی برای پشم دارای ناخالصی گیاهی
Round    اصطلاح انگلیسی برای تعدادنخ های پود در یک بافت پارچه معمولی
machine cotton    اصطلاح انگلیسی برای نخ پنبه ای مصرفی در خیاطی
Cobblers    اصطلاح انگلیسی در مورد پارچه های مرجوعی به کارگاه رنگرزی به واسطه اشتباه در رنگ و یا خراشیدن زمینه
Feeding the loom    اصطلاح پود پاره شده
wear dated    اصطلاح تجاری تضمین مدت استفاده از کالای نساجی به ویژه در پوشش آنها
Shersh    اصطلاح ترکی عمامه یا پارچه روسری - دستار ترکی
Let down    اصطلاح رقیق کردن رنگ و یا مواد کمکی رنگرزی
Ablaque    اصطلاح فرانسوی برای ابریشم ظریف خام ایرانی
Imprime    اصطلاح فرانسوی برای کالای چاپ شده
Blanc    اصطلاح فرانسوی برای کلیه کالاهای نساجی سفیدگری شده
uni    اصطلاح فرانسوی برای یک طرح تک رنگ دررنگرزی ویابافت ساده دربافندگی
Mandarine    اصطلاح فرانسوی پارچه ای که دارای تار پنبه ای و پود ابریشمی است
Titre    اصطلاح فرانسوی نمره بندی نخ فیلامنتی و ابریشم
Tabby    اصطلاح قدیمی انگلیسی برای بافتهای ساده ابریشمی و پشمی
Nail    اصطلاح قدیمی انگلیسی در اندازه گیری پارچه معادل 1/16 یارد
Light    اصطلاح کمرنگ بودن کالای رنگ شده - نور - چراغ - آتش - کبریت - روشن -  رنگ روشن - روشنایی - فروزان
Mikado    اصطلاحی انگلیسی برای بافت تافته ظریف ابریشمی سبک وزن
Lapsis    اصطلاحی انگلیسی چاپ پارچه پنبه ای با نیل
Guaranello    اصطلاحی ایتالیایی برای فاستونی ( فاستونی پنبه ای )
Ingrain colouring matter    اصطلاحی برای تمام رنگهای  که در داخل لیف بوجود می آیند مثل رنگهای آزوئیک
Idpdyeing    اصطلاحی برای رنگرزی جوراب و پارچه های تریکو
Laine de carmenie    اصطلاحی برای موی بز نژاد ایرانی
Kron    اصطلاحی جهت بهترین نوع کتان روسیه
Bave    اصطلاحی جهت پیله ابریشم خام - پیله ابریشم
Ad hock    اصطلاحی جهت چاپ قالب
Abougedid    اصطلاحی در اتیوپی برای کالای پنبه ای سفیدگری نشده ( در بسیاری از کشورها برای پارچه خام مرغوب به کارمی رود)
Above par    اصطلاحی در اتیوپی برای کالای پنبه ای سفیدگری نشده ( در بسیاری از کشورها برای پارچه خام مرغوب به کارمی رود)
Lobbing    اصطلاحی در حکاکی کردن غلتک چاپ که باعث یکنواختی پارچه چاپ شده می شود
In the gum    اصطلاحی در مورد ابریشم خام و صمغ گیری نشده
Cloth moths    اصطلاحی در مورد بیدهای خورنده پشم
In the grey    اصطلاحی در مورد پشم خام و عمل نشده
In the grease    اصطلاحی در مورد پشم خام وشسته نشده
Incompatibility    اصطلاحی در مورد عدم هم آهنگی یک رنگ با رنگ دیگر در حمام رنگرزی و یا چاپ
Indowata    اصطلاحی ژاپنی برای پنبه خام وارداتی از هند
Abattre    اصطلاحی فرانسوی برای انواع بالاپوش ولحاف وهمچنین اثرات کاهنده کیفیت پارچه
Migot    اصطلاحی فرانسوی برای پشم اسپانیایی
Feutriere    اصطلاحی فرانسوی برای نمد
Drap    اصطلاحی فرانسوی جهت لباس - پیراهن - پالتو
Early flax    اصطلاحی مترادف آسبست
Abnormal crimp    اصطلاحی نسبی برای فر و موج با فرکانس یا دامنه خیلی کم یا خیلی زیاد و یا فر و موجی که در لیف با مشخصات زاویه ای نامناسب تثبیت شده باشد
Abb    اصطلاحی که در انگلستان برای پشم های غیر مرغوب به کار برده می شود
Artificial cotton    اصطلاحی که در جنگ دوم جهانی برای بعضی از رایونها که به صورت الیاف کوتاه تولید می شدند بکار می رفت
Free of starch    اصطکاک
Interfiber fiction    اصطکاک بین لیفی
Tribometer    اصطکاک سنج - مالش سنج
Oilling friction    اصطکاک غلتکی
Friction    اصطکاک- مالش - سایش
Frictional    اصطکاکی - مالشی
Principle    اصل
Fundament    اصل - بنیاد
Positorque principle    اصل پوزیترک
Axiom    اصل موضوع
Postulate    اصل موضوع
Modifier    اصلاح  کننده - تغییر دهنده - بهبود دهنده
Clearing    اصلاح ناصافی های نخ
Modify    اصلاح کردن - اصلاح شدن - تغییر دادن - تغییر یافتن - تعدیل کردن - بهبود بخشیدن
Nogg    اصله یک تکرار نقشه ته سوزن ها در پشت نوار خاردار کارد در جهت طول نوار - الیاف کوتاه ضایعاتی شانه
Fundamental    اصلی
Original    اصلی
Principal    اصلی - ذاتی
Intrinsic    اصلی- ذاتی
Surplus    اضافه - زیاد بودن نخ در یک دندانه شانه - نخ اضافی در دندانه شانه
Extra    اضافه - ویژه
Budget surplus    اضافه درآمد
waxing    اضافه کردن واکس به نخ
Addition    اضافی - اضافه شدن - اضافه کردن - جمع
Excess    اضافی - افزایش
Additional    اضافی - افزایشی
Excessive    اضافی - مازاد - بیش از حد - زیاد از حد مجاز
Chamber of commerce    اطاق بازرگانی
Tower streamer    اطاق بخار بدون هوا
Chamber    اطاقک - محفظه
Information    اطلاعات
Data    اطلاعات - مفروضات - یافته ها
Business    اطلاعات تجاری - تجارت - تجارت خانه
General knowledge    اطلاعات عمومی - معلومات عمومی
Technical information    اطلاعات فنی
Colorimetric data    اطلاعات کالریمتری - اطلاعات رنگ سنجی
wrap sateen    اطلس تاری - بافت ساتین تاری
Shaded srain    اطلس سایه دار
Safety    اطمینان - ایمنی - امنیت - بی خطر
Ensure    اطمینان حاصل کردن
Ironing    اطوزدن
Glossing    اطوزنی
State to    اظهار کردن
Bank credits    اعتبار بانکی
Decimal    اعشاری
Advertisement    اعلان - آگهی
Suprior    اعلی - ممتاز - خیلی عالی
Shrinking    اعمال تکمیل جمع شدگی بر پارچه جهت جلوگیری از جمع شدگی بعدی آن - عملیات تکمیلی جمع کننده پارچه ( که مانع جمع شدگی آن می شود )
Draft against twist    اعمال کشش بر فتیله تابدار
Loss    افت - اتلاف
Lapse    افت - تنزل - کاهش
Pressure loss    افت فشار
weft locknit    افت لاکنیت پودی ( از بافتهای حلقوی)
Raise    افزایش - بالا بردن - پرزدار کردن - خاب دار کردن
Systergism    افزایش اثر دو ماده پس از مخلوط شدن نسبت به اثر جداگانه هر کدام
Scale up    افزایش تدریجی
Promoter    افزایش دهنده
Adhesion promother    افزایش دهنده چسبندگی
Penetration promoter    افزایش دهنده قدرت نفوذ
Elongation    افزایش طول - کشیدگی - ازدیاد طول - ازدیاد طول الیاف - مقدار کشیدگی - مقدار ازدیاد طول
Breaking elongation    افزایش طول بر حسب سانتیمتر یا اینچ یک ماده تحت ماکزیمم بار وارده تا حد پارگی
Sequential addition    افزایش متوالی - افزایش پی در پی
Add    افزودن - اضافه کردن
Nuancage    افزودن رنگ اسیدی به حمام رنگرزی دندانه ای جهت رسیدن به فام دلخواه
Sharpening    افزودن سود سوزآور و هیدروسولفیت سدیم به حمام رنگرزی رنگ خمی جهت حذف اکسیژن  اکسیژن محلول درحمام - حذف اکسیژن محلول در حمام رنگرزی رنگ خمی با افزودن مقداری سود و هیدروسولفیت سدیم
Salting on    افزودن نمک به حمام رنگرزی ( مقداری کم نمک که در انتهای رنگرزی رنگهای مستقیم به حمام اضافه می شود تا عمل رمق کشی را کامل نماید)
Additive    افزودنی - مواد افزودنی - ماده کمکی
Spray    افشاندن - پاشیدن - پاشیدنی - تزئینات گل و بوته - اسپری - پاشین تحت فشار مایع بصورت ذرات ریز
Horizontal    افقی
Locust    اقاقیا - دانه لوبیای لوکاست
Single screw extruder    اکسترودر تک پیچه - اکسترودر با یک مارپیچ حلزونی
Exocuticle    اگزوکوتیکول - لایه میانی کوتیکول لیف پشم
Xylodine    اگزیلودین -  نوعی نخ کاغذی تابدار که جهت افزایش استحکام به آن لعاب چسب داده شده و یکی از محصولات زمان جنگ جهانی اول می باشد
Xylidine    اگزیلیدین ( هر یک از شش ایزومر مشتقات آمینوی اگزیلین که در سنتز برخی از مواد رنگی بکار می روند )
Xylene    اگزیلین ( هر یک از سه ایزومر بیرنگ هیدروکربن های قطران ذغال سنگ و قطران چوب )
Oleum    الئوم - اسید سولفوریک غلیظی که در آن مقدار زیادی SO3 حل شده باشد
Elastomer    الاستومر - کشسان - قابل ارتجاع - پلیمرالاستیک که در زنجیر مولکولی آن حداقل 85 درصد وزنی واحد پلی اورتان وجودداشته باشد
Polyurethane elastomer    الاستومر پلی اورتان - لیف کشسان پلی اورتان
Volume elasticity    الاستیسیته حجمی - ضریب ارتجاعی حجمی
Sift    الک کردن - بیختن
Spirit    الکل - جوهر یک ماده - حلال نفتی
Solidified alcohol    الکل جامد
Allahabad    الله آباد - فرش بزرگ گره دار با پرز بلند که در هند از پشم بافته می شود
Element    المنت - عنصر
Planking    الوار چوب - والک مختصر - نمدی مختصر
Alginate    الیاف آلجینات کلسیوم
Alon or tohalon    الیاف آلون یا توهالون که ساخت ژاپب بوده و در ژاپن آلون و در دیگر کشورها توهالون گفته می شود
Hook at ends    الیاف با دو سر خمیده ( در فیتله کارد )
Leeding hook    الیاف با سر خمیده ( درفیتله کارد )
Solid fibres of circular cross section    الیاف با سطح مقطع دایروی توپر
Solid fibres with cross section other than circula    الیاف با سطح مقطع غیر دایروی توپر
Floc    الیاف بریده شده ریز - فلوک - توده الیاف جمع شده - توده ای از الیاف ظریف - نوعی منسوج بی بافت - موکت فلوک
Clocks    الیاف بسیار کوتاه پشم
Filament    الیاف بلند - الیاف یکسره - فیلامنت - الیاف بسیار طویل طبیعی مثل ابریشم و مصنوعی مثل نایلون و ویسکوز و امثال آنها
Long stapled wool    الیاف بلند پشم
Long wool    الیاف بلند پشم
Long staple cotton    الیاف بلند پنبه
Lofty    الیاف پرز دار و جهنده  -  پرز دار
Loft    الیاف پرز دار و جهنده  - الیاف پرز دار
Medium crossbreds    الیاف پشم 46 - s 50
Common    الیاف پشم با ظرافت 44S - معمول - طبیعی - مشترک
Bark fibers    الیاف پوست درخت یا گیاه
Loose material    الیاف تابیده نشده
Nut fibre    الیاف جوزه ای
Dope dyeing    الیاف حاصل از پلیمر رنگ شده - الیافی که به مذاب یا محلول پلیمر آنها در مرحله ریسندگی رنگ افزوده شده است
Specialy fibers    الیاف خاص - الیاف پروتئینی طبیعی بغیر از پشم گوسفند
Cellulose fibre    الیاف سلولزی
Fiberglas    الیاف شیشه ای - پشم شیشه - فایبر گلاس
Natural fiber    الیاف طبیعی
Non shirink fabric    الیاف غیر جمع شونده - پارچه غیر جمع شونده - پارچه آب نرو
uncurl    الیاف فروموجدارنشونده-بازشدن حلقه-بازشدن فروموج-بازشدن جعد
Staple    الیاف کوتاه - الیاف غیر یکسره -الیاف مصنوعی بریده شده - استیپل
Short staple cotton    الیاف کوتاه پنبه
Medium staple    الیاف متوسط پنبه
Multifibres    الیاف مختلط
Fibre union    الیاف مخلوط
Straight    الیاف مستقیم موجود در فتیله کارد
Inorfil    الیاف مصنوعی
Textile fibres    الیاف نساجی
Intermediate staple fibers    الیاف نوع متوسط پنبه
Carded    الیاف کاردی - الیاف شانه نشده
Downy    الیاف کرکی - کرک شده - نرم - کرک دار - ملایم - پر مانند
Cuprammonium rayon    الیاف کوپر آمونیوم ریون
Cotton fluff    الیاف کوتاه پنبه
Card waste    الیاف کوتاهی که از عمل کردن ماشین کارد به دست می آید
Eliamina    الیامینا - رنگ مستقیم از کارخانجات آکنای ایتالیا
Cyclic oligomer    الیگومر حلقوی - ترکیب چند منومری حلقوی
Oligomere    الیگومر( پلیمر با درجه پلیمریزاسیون بین 2 تا 50)
Electrovalence    الکترو والانس - اتصال یونی
Glass electrod    الکترود شیشه ای
Electrophoresis    الکتروفورس - حرکت ذرات معلق مایع توسط نیروی برق
Electrolyte    الکترولیت - مایع هادی جریان الکتریسیته
Electron donating    الکترون دهنده
Electrophile    الکترون دوست - الکتروفیل
Antibonding electron    الکترون ضد پیوندی
Electronic    الکترونی
Vitel    الکتریسیته ساکن
Alcohol    الکل
Ethanol    الکل اتیلیک
Fatty alcohol    الکل چرب
Fatty alchol sulphate    الکل چرب سولفاته شده - سولفات الکلی چرب
Cyclic alcohol    الکل حلقوی
Calsolene oil H.S.    الکل سولفونه شده که یک ماده آبخور کننده است
Denatured alcocol    الکل صنعتی
Alcoholysis    الکلی کردن
Alkylene    الکیلن - الکن ( با فرمول عمومی CnH2n)
Emerizing    امبریزینگ ( تکمیلی که باعث ایجاد کرک روی پارچه شده و آن را شبیه جیر طبیعی می کند )
Extend    امتداد داشتن - ممتد- پیوسته
Patent    امتیاز - ثبت اختراع - اخبار ثبت شده - حق امتیاز
Occupation disease    امراض شغلی
Emulsion    امولسیون
water in oil    امولسیون آب در روغن
water in oil emulsion    امولسیون آب در روغن
Double emulsion    امولسیون دوگانه
O\W    امولسیون روغن در آب
Emulcification    امولسیون سازی
Emulsify    امولسیون سازی
Re emulsifying    امولسیون سازی مجدد - دوباده به صورت امولسیون درآوردن
Cold emulsion    امولسیون سرد
Demulsifier    امولسیون شکن - دو فاز کننده - غیر امولسیون کننده - از بین برنده امولسیون
Emulcifier    امولسیون کننده
Emulsifier    امولسیون کننده - پخش کننده
Bin    انبار - سیلو
Store    انبار - فروشگاه
Warehouse    انبار - مخزن - انبار کردن
Storage of cotton    انبار کردن پنبه
Storekeeping    انبارداری
Aggregation    انباشتگی - تجمع - گردهمایی -  پیوستگی ذرات کلوئیدی به یکدیگر در محلول
Dilatation    انبساط
Expansion    انبساط - گسترش
Stack    انبوه - توده - پشته - دسته
Floccose    انبوه - توده ای - کرکدار - دارای کرک یا پشم خاب مانند - خابدار
Thickset    انبوه - متراکم - ضخیم - غلیظ
Choice    انتخاب -  برگزیدن
weft selection    انتخاب پود
Dye selection    انتخاب رنگینه - رنگینه گزینی
Needle selection    انتخاب سوزن
Anthranol    انترانل C14H9OH - ئیروکسی آنتراسن
Propagation    انتشار - پخش شدن - گسترش
Bleed to    انتشار سافتن - مهاجرت - پراکنده شدن
Chemiluminescence    انتشار نور بر اثر واکنش شیمیایی اکسیداسیون فسفر
Expect to    انتظار کشیدن
Transmission    انتقال -  گذر - عبور
Peptid shift    انتقال پپتیدی
Convection    انتقال حرارت به کمک مجاور سازی دو فاز یا جسم با اختلاف دمایی زیاد - جابجا شدن - جابجایی
Conveyor    انتقال دهنده مکانیکی
Post lacquering system    انتقال طرح به شابلون به روش پس لاک
Pre lacquering system    انتقال طرح به شابلون به روش پیش لاک
Tax shifting    انتقال مالیات
Solarisation    انتقال نور
Termination    انتها - پایان واکنش - خاتمه
Terminating    انتهایی - پایانی
Perform    انجام دادن
Aftertreat    انجام عملیات بعدی
Freezing    انجماد - شستشوی کالای پشمی به روش انجماد
Society    انجمن - جامعه
ASTM    انجمن آمریکایی آزمون مواد
Trade association    انجمن بازرگانی - انجمن تجاری - انجمن صنفی
American chemical society    انجمن شیمی آمریکا
American Institute Of Chemical Engineers    انجمن مهندسین شیمی آمریکا
SAE    انجمن مهندسین ماشین آلات
Deviation    انحراف
Standard deviation    انحراف استاندارد
Chromatic aberration    انحراف رنگی - خطای رنگی
Monopory    انحصار کامل
Dissolution    انحلال - حل - تجزیه - تخمیر
Partial miscibility    انحلال نسبی
Curvature    انحناء
Measurement    اندازگیری
Fit    اندازه بودن - مناسب بودن
Oversize    اندازه بیش از حد
Loop size    اندازه حلقه
Partical size    اندازه ذرات
End groups determination    اندازه گیری گروه های انتهایی پلیمر
Precision determination    اندازه گیری دقیق
Humiture    اندازه گیری مقدار رطوبت و درجه حرارت هوا
Bire fingence    اندازه گیری میزان آرایش یافتگی
Effective size    اندازه موثر - مقدار موثر
under lap    اندرلپ-حرکت افقی میله راهنمادرپشت سوزن دربافندگی حلقوی
U.L    اندرلپ-حلقه پشت درکشباف-حرکت پشت دربافت حلقوی-حرکت افقی میله راهنمادرپشت سوزن درکشباف
Endocuticle    اندوکو تیکول - لایه درونی کوتیکول لیف پشم
Free energy    انرژی آزاد
Surface free energy    انرژی آزاد سطحی
Bond energy    انرژی پیوندی - انرژی پیوند
Flow energy    انرژی جاری
Kinetic energy    انرژی جنبشی
Rotational energy    انرژی چرخشی
Activating energy    انرژی فعال سازی - انرژی فعال کننده
Activation energy    انرژی فعال سازی - انرژی فعال کننده
Available energy    انرژی قابل استفاده - انرزی مفید
Textile research institute    انستیتو تحقیقات نساجی
Flexibility    انعطاف پذیری - انعطاف - قابلیت انحنا - نرمی - خمیدگی
Flexural    انعطاف پذیری- انعطافی
Tax flexibility    انعطاف پذیری مالیاتها
Coagulation    انعقاد - بسته شدن - لخته شدن
Coagulable    انعقاد پذیر
Coagulability    انعقاد پذیری
Specular reflection    انعکاس آئینه ای - انعکاس منظم
Feed back    انعکاس - باز تاب
Reflectance    انعکاس - بازتابش
Reflection of light    انعکاس نور - بازتاب نور
Total reflection    انعکاس کلی
Explosion    انفجار
Contraction    انقباض - جمع شدگی کسر طول - کوتاه شدگی - جمع شدگی نخ در اثر تابیده شدن - میزان جمع شدگی نخ در اثر تابیده شدن
Permanent contraction    انقباض دائم
Finger    انگشت - انگشتی
Tweezle    انگشتی - راهنمای نیمچه  نخ روی فلایر یا پروانه ماشین نیمتاب
Flyer finger    انگشتی مرکب فلایر
Presser finger    انگشتی مرکبی فلایر
Social approval    انگیزه کسب محبوبیت اجتماعی
Trans caspian wool    انواع پشمی که در آسیای میانه بدست می آید
Tarakama    انواع مختلف فرشهای قفقازی
Starches    انواع نشاسته ( نظیر ذرت - گندم - برنج - سیب زمینی - جو و سایر حبوبات نشاسته دار )
Anhyride    انیدرید
Shirley instiute    انیستیتو شرلی
Shirley instiute    انیستیتو شرلی - مؤسسه شرلی
Refraction    انکسار - شکست نور
Doble refraction    انکسار مضاعف
Heald jack    اهرم بالابر ورد
Beam presser    اهرم تماس با نخ  چله در سیستم چله بازکن ماشین بافندگی
Cam lever    اهرم تماس بادامک
Hammer lever    اهرم چکشی چنگال کنترل پود
Slot lever    اهرم شیاردار
Cradle    اهرم غلتک های فوقانی ( در رینگ و فلایر )
Pendulum arm    اهرم غلتکهای فوقانی کشش
Drop lever    اهرم قطع کننده بالش حلاجی
Butten    اهرم نوسان دهنده سیلندر کارت نقشه ژاکارد
Securities    اوراق بهادار
Bonds    اوراق قرضه
Ortho    اورتو کورتکس - قسمتی در داخل لیف پشم که آبرفتگی زیادی دارد
Organdie    اورگاندی - پارچه بسیار لطیف پنبه ای
Organdy    اورگاندی - پارچه بسیار لطیف پنبه ای
O.L    اورلپ - حلقه رو - حرکت جلو - حرکت افقی شانه (در تریکوبافی)
Overlap    اورلپ ( وضعیتی در تریکوبافی) - هم پوشانی - تداخل رنگها در چاپ
Ozone    اوزون
Settings    اوضاع
Ultamarine    اولتامارین - ماده طبیعی لاجورد
Priority    اولویت
Blaze    اولین تاری که کرم ابریشم می تند این الیاف معمولا کوتاه و ضخیم و دارای شفافیتکمتریست و همچنین خاصیت رنگ پذیری آن نیز از ابریشم معمولی کمتر است
A    اولین حرف لاتین
Breaker card    اولین ماشین کارد از سری سه یا چهار کارد متصل الیاف پشم
Additive primaries    اولیه های افزایشی ( سه نور رنگی اصلی آبی و سبز و قرمز )
Igepons    ایپون ها
Plisse    ایجاد اثر کرپ در پارچه پنبه ای با چاپ سود و خشک کردن آزاد آن ( که محل چاپ شده جمع شدگی پیدا می کند و چروک می خورد )
Permanent weaving    ایجاد فر و موج و جعد ثابت در الیاف
Float figuring    ایجاد گل با پیوستگی بلند یا موج زدگی در پارچه
Scuming    ایجاد لکه در سطح پارچه به دلیل خرابی تیغه دکتر ماشین چاپ - لک شدن پارچه در اثر خرابی تیغه دکتر ماشین چاپ
Tailing down    ایجاد لکه رنگ بر روی پارچه چاپ شده ( عیبی که در اثر کند یا کثیف بودن تیغه تمیز کننده در ماشین چاپ غلتکی و در نتیجه عبور کردن رنگ از زیرآن بوجود می آید )
Structural isomerism    ایزمر ساختاری
Isotactic    ایزو تاکتیک - منظم - آرایش یافته (پلیمر)
Isotropy    ایزوتروپی - وجود نظم برابر در جهات موازی و عمود بر محور لیف
Isotropic    ایزوتروپیک - یکسان - همگن - متجانس
Isotonic    ایزوتونیک (محلولهای که دارای فشار اسمزی برابرند)
Mono disperse    ایزودیسپرس - دیسپرسیون ذرات یک اندازه
Noise insulation    ایزولاسیون صدا
Isolan    ایزولان ( رنگهای متال کمپلکس نوع 1 و 2 از کارخانجات بایر آلمان)
Isomer    ایزومر
Trans isomer    ایزومر ترانس - وضعیت ترانس
Cis isomer    ایزومر سیس
Cis trans isomer    ایزومر سیس و ترانس
Isomerisation    ایزومر شدن - ایزومر یزاسیون
Chain form isomerism    ایزومر صندلی شکل
Stereo isomer    ایزومر فضایی
Optical isomer    ایزومر نوری
Geometrical isomerism    ایزومر هندسی
Cis isomerism    ایزومری سیس
Cis trans isomerism    ایزومری سیس و ترانس
Standstill    ایست - وقفه - توقف- ثابت
Institute    ایستیتو - مرکز علمی و تحقیقاتی - موسسه - انجمن
Oligomerization    ایگومر یزاسیون _ ایگومر شدن
Inter lock gatting    اینتر لاک گی تینک ( وضعیتی در ماشین بافندگی حلقوی که سوزنهای صفحه و سیلندر روبروی هم قرار گرفته باشند)
Adventitious oxidation    اکسایش عارضی
Extruder    اکسترودر - ریسنده پلیمر مذاب
Twin screw extruder    اکسترودر پیچی دوقلو
Intermeshing corotating    اکسترودربا مارپیچ دوقلوی همسوگرد
Axminster    اکسمینستر - نوعی قالی ماشینی
Auxochrome    اکسوکروم - رنگ یار - کمک رنگ - تشدید کننده رنگ
Oxycellulose    اکسی سلولز
Oxid    اکسید - زنگ
Titanic oxide    اکسید تیتان
Rutile    اکسید تیتان - دی اکسید تیتان  ( جهت پشت پوش کردن الیاف مصنوعی )
Titanium dioxide    اکسید تیتانیوم ( در پیگمانهای سفید و نیز جهت پشت پوش کردن الیاف مصنوعی )
Coloured oxide    اکسید رنگی
Oxidable    اکسید شونده - اکسید پذیر
Caustic lime    اکسید کلسیم
Oxidation    اکسیداسیون - اکسیژن دار کردن - اکسایش
Ovepickroxidation    اکسیداسیون بیش از حد
Ovepickr oxidation    اکسیداسیون شدید - اکسیداسیون بیش از حد
Oxygen    اکسیژن
Equivalent    اکی والان - معادل - برابر - مساوی
Manually    با دست - بوسیله دست - دستی
Bathochrome    باتوکروم - عامل رنگ در رنگینه - گروهی که طول موج حاکم در رنگینه را به طرف طول موجهای بالاتر پیش می برد و فام رنگها را سیرتر می کند
Bothochrome    باتوکروم - عاملی که باعث جذب نور در طیفهایی با طول موج بلندتر می شود
Ground nut    بادام زمینی
Cam    بادامک
Tappet    بادامک ( وسیله تبدیل حرکت دورانی به حرکت رفت و برگشتی در ماشین بافندگی )
Picking bowl    بادامک پودگذاری
Picking cam    بادامک پودگذاری
Pick cam    بادامک پودگذاری
Eccentric cam    بادامک خارج از مرکز در ماشین فلایر
Needle cam    بادامک سوزن
Riser    بادامک عامل تعویض جعبه ماکو - برجستگی شبیه بادامک که سبب تعویض جعبه ماکو در ماشین بافندگی می گردد
weft motion cam    بادامک متحرک میله چنگال
Cam wheel    بادامک محور
Abiding    بادوام
Durable    بادوام - با ثبات - پایدار - مقاوم
Excess load    بار اضافی
Chrge    بار الکتریکی
Charge    بار الکتریکی - پر کردن - شارژ کردن
Constant load    بار ثابت وارده بر لیف
Silk weighting of    بار دادن ابریشم - وزن دادن ابریشم
Loading    بار دادن پارچه - افزودن به وزن پارچه بوسیله مواد پرکننده
Impergnation    بار دادن پارچه با محلول رنگ و یا مواد شیمیایی در ماشین فولارد
Slop padding    بار دادن یکنواخت پارچه با عرض باز در ماشین فولارد یا پد قبل از گرفتن محلول اضافی آن با غلتکهای فشاردهنده
Relative breaking load    بار گسیختگی نسبی - بار پارگی نسبی
Permissible load    بار مجاز
Sustained load Suzani    بار مداوم
Dead load    بار مرده
Applied load    بار وارده - نیروی وارده
Distributed load    بار یکنواخت
Tender    بارآوردن - پروردن ( ابریشم . خمیر سلولز یا چاپ )
Cover all    بارانی - بالا پوش - لباس رو
Shipping    بارگیری - بارزدن و باراندازی کشتی - حمل با کشتی
Bary    باری ( واحد فشار معادل یک دین بر سانتیمتر مربع )
Slipe    باریکه - تکه - ضربت- پوست کندن از - سر خوردن - سر دادن - حرکت آهسته
Reducing and blending    باریک و مخلوط کردن ( الیاف)
Point bar    باریکه پرز - میله پرز - قطعات کوچک میله ای شکل پرز
Plush point    باریکه پرز - میله پرز - میله نازک پرز
Open    باز - کم تراکم - دایر - نمایان - واریز نشده - رو باز - بدون حفاظ
De knit    باز بافت - شکافتن کشباف
Fast base    باز پایدار - قلیای پایدار
Quarternary base    باز چهار ظرفیتی- قلیای  چهار ظرفیتی
Heterocyclic base    باز حلقوی ناهمگن
Precipitation inhibitor    باز دارنده تشکیل رسوب
Basophil    باز دوست - قلیا دوست
Convertion    باز سازی - تعمیر و نوسازی ماشین آلات قدیمی و مستعمل
Side withdrawal    باز شدن نخ از پهلو
Over end withdrawal    باز شدن نخ از سر
Scrimp rail    باز کننده چروک   ( صاف کننده پارچه )
Shirley opener    باز کننده شرلی ( الیاف )
Cojugate base    باز مزدوج آب
Conjugate base    باز مزدوج آب
Fast colour base    باز نفتلی
Fast color base    باز نفتلی - بازهای رنگ ثابت - آمینها
Regeneration    باز یابی - باز یافت - باز سازی - ترمیم - احیاء - اصلاح کردن
Size regain    باز یافت آهار
Regenerated    باز یافته - باز یافت شده
Regenerative    باز یافتی - باز یافته
Breaking    باز کردن الیاف - گسیختن
Crease recovery    باز کردن چروک - باز شدن چروک - باز گشت از حالت چروک
Dismantle    باز کردن و پیاده کردن اجزای ماشین
Disassemble    باز کردن و پیاده کردن قطعات ماشین
Opening and cleaning    باز کردن و تمیز کردن الیاف
Axi flo    باز کننده افقی الیاف
Horizontal opener    باز کننده افقی در قسمت حلاجی - ماشین باز کننده افقی
Lattice opener    باز کننده افقی کاردی - باز کننده و تمیز کننده باکلی
Cloth expander    باز کننده پارچه از فرم طنابی
Vertical opener    باز کننده عمودی
Reflex    بازتاب - انعکاس
Reflexion    بازتاب - انعکاس - برگشت
Imhibitor    بازدارنده
Inhibitor    بازدارنده - ماده جلوگیری کننده - ماده منع کننده - ریتارد
Live load    بازدارنده - مانع
Retarder    بازدارنده - کند کننده - ریتارد
Inhibitors    بازدارنده ها - متوقف کننده ها - ریتاردها
Yield    بازده - راندمان
Efficincy    بازده - راندمان - کارائی
Color yield    بازده رنگی
Trade    بازرگانی - تجارت - داد و ستد
Commercial    بازرگانی - تجارتی - اقتصادی - تجاری
Overend with drawal    بازشدن از طرف سر
Saw tooth opener    بازکننده اره ای الیاف - بازکننده الیاف با غلتک اره ای
Creep recovery    بازگشت تدریجی - بازگشت کند و آهسته
Bare cloth    بازماندن جای دندانه های شانه در پارچه ( به علت دهانه تار عمیق و کشیدگی زیتد چله روی ماشین خط چله خیلی نزدیک به افقی و خیلی نزدیک بودن میله های چپ و راست به وردها )
Loading arm    بازوهای بارگیر
Arm    بازوی کارگر - بازو - شعبه - دست ( از شانه تا نوک انگشت ) - دسته صندلی یا مبل
End play    بازی با لقی طولی یک محور
Flank play    بازی جانبی
Garnetting    بازیابی الیاف از منسوجات جهت مصرف مجدد
Regain    بازیابی - رطوبت بازیافته - باز یافتن
Recovery of protein from wool    بازیابی پروتئین از ابریشم
Opening    بازکردن (الیاف) - حلا جی - چاک
unrolling    بازکردن ازروی غلتک-بازشدن ازروی غلتک
unpacking    بازکردن بسته(الیاف،نخ یا پارچه)
unfold    بازکردن پارچه
untwist    بازکردن تاب(نخ)
Buckley opener    بازکننده باکلی بازکننده خارپشتی الیاف
Down strock    بازکننده خارپشتی پایین زننده
Crighton opener    بازکننده عمودی کرایتون
unrolling device    بازکننده غلتک پارچه-وسیله بازکننده پارچه ازروی غلتک
Rapier clamp opener    بازکننده نخ گیر راپیر - وسیله بازکننده نخ گیر سر ماکوئی
Battery    باطری - خشاب ماسوره ماشین بافندگی
weave    بافت - بافتن - منسوج - تکنیک بافت پارچه
Text    بافت - نسج - متن
Faggoting effect    بافت اتصال بین دو نوار تور
Sponge weave    بافت اسفنجی
Basic stitch    بافت اصلس در کشباف
Basic weave    بافت اصلی
Atlas    بافت اطلس
Sateen    بافت اطلس - اطلس نخی - پارچه پنبه ای با بافت اطلس - ساتین - بافت ساتین پودی - دبیت
Vandyke    بافت اطلس وندیک
Diamond weave    بافت الماسی - بافت لوزی
Big pattern weave    بافت با طرح بزرگ
Open weave    بافت باز - بافت تور
Fabric weave    بافت پارچه
Dimity check    بافت پاناما
Mat weave    بافت پاناما
Matt weave    بافت پاناما
Panama weave    بافت پاناما
Matting    بافت پاناما - مات کردن - حصیر - حاشیه زینتی
Selvage tape    بافت پاناما 2/2 در کناره پارچه
Twilled cetic    بافت پاناما سرژه
Twilled hapsack    بافت پاناما سرژه
Modified hopsack weave    بافت پانامای اصلاح شده
Stitched basket weave    بافت پانامای اصلاح شده
Celtic    بافت پانامای دو در دو
Celtic twill    بافت پانامای سرژه
Regular basket weave    بافت پانامای معمولی یا منظم
Hopsack    بافت پانما
Hopsack weave    بافت پانما 2 در 2 یا 3 در 3 یا 4 در 4
Taffeta    بافت تافته - بافت ساده ابریشمی - پارچه ساده رنگی ابریشمی و پنبه ای یا کتانی
Double plain    بافت تافته دولا
Fancy basket weave    بافت تافته فانتزی
Plain    بافت تافته یا ساده
Square weave    بافت تافته یکدست - بافت مربعی
Stitched hopsack    بافت ترکیبی پاناما و سرژه ساده پودی
Tricot    بافت تریکو - ماشین تریکو - اقسام مهم پارچه های تریکو تاری
Compound weave    بافت ترکیبی
Leno weave    بافت تور
Doupe    بافت تور
Gauze weave    بافت تور
Fullgauze    بافت تور - بافت تور کامل
Full leno weave    بافت تور - تور کامل
Doup    بافت تور - میل میلک حلقه ای توربافی
Cross leno    بافت تور با پیوستگی دو طرفه ( که نخ لنو هم از زیر و هم از روی پودها متناوبا می گذرد )
wrap lace    بافت تور تاری
Marquisette leno fabric    بافت توری 2 در 2 نقش دار
Briefs    بافت توری جهت حاشیه دوزی لباس زیر زنانه - بافتی با ارتجاعیت زیاد
Herring bone    بافت جناغی
Twill binding    بافت جناغی
Pointed twill    بافت جناغی
wave twill    بافت جناغی
wavy twill    بافت جناغی
Zig zag  twill    بافت جناغی
wrap twill    بافت جناغی تاری - بافت سرژه تاری
Herring bone weane    بافت جناغی- سرژه جناغی
Ply weave    بافت چندلا - پارچه چندلا
Check weave    بافت چهارخانه ای -  بافت شطرنجی یا پیچازی
Basket weave    بافت حصیری - بافت پاناما
Fully fashioned    بافت حلقوی فولی فشن
Plush weaving    بافت خابدار - مخمل بافی
Huk a back cloth    بافت خشتی برجسته
Tightly woven    بافت خیلی محکم - بافت سفت
Strip and check weave    بافت راه راه و چهار خانه
weft rib    بافت رب پودی
weaving in    بافت رفتن تار و پود
Rib weave    بافت رگه دار - بافت ریب - بافت ریب طولی در کشباف
Royal rib    بافت ریب رویال
Rep    بافت ریپس
Repp    بافت ریپس
Reps    بافت ریپس
Pural    بافت ریپس افقی در کشباف - کشباف پودی غیر مدور - پارچه کشباف زیرپوشی ساده با بافت غیر مدور
Filling rib weave    بافت ریپس پودی
wrap rib weave    بافت ریپس تاری
Dimity cord    بافت ریپس تاری در آمریکا یا ریپس پودی در انگلیس
Fancy warp rib weave    بافت ریپس فانتزی
Warp cross    بافت ریپس کناره پارچه
Pebble weave    بافت زبر - بافت خشن
Pillar stitch    بافت زنجیری - بافت فاستونی
Sider weave    بافت زیگزاگ خطی
Linear zigzag weave    بافت زیگزاگ خطی
Sateen weave    بافت ساتین
Satine    بافت ساتین
Satin    بافت ساتین - ساتن - اطلس - بافت ساتین تاری
Eight shaft stain    بافت ساتین 8 وردی
Crowfoot satin weave    بافت ساتین چهاروردی ( چهارتاری )
Irregular satten weave    بافت ساتین نا منظم
Eight end stain    بافت ساتین هشت تاری
Tabby weave    بافت ساده
weave plain    بافت ساده
Calico weave    بافت ساده - بافت تافته
Shaded weave    بافت سایه دار
Diagonal weave    بافت سرژه
Honeycomb    بافت سرژه
Tweel    بافت سرژه - بافت جناغی - بافت کجراه
Twill weave    بافت سرژه - بافت کجراه
Twill    بافت سرژه - بافت کجراه - بافت جناغی
American twill    بافت سرژه 2 در 2
Blanket twill    بافت سرژه 2 در 2 (در صنعت پشم )
Serge twill    بافت سرژه 2/2
Continuous twill    بافت سرژه پیوسته - سرژه معمولی
Corkscrew twill    بافت سرژه ریپس - بافت سرژه با تار جفتی
Skip twill veave    بافت سرژه شکسته راست - سرژه یک جهتی
Broken twill weave    بافت سرژه شکسته برگشته
Corkscrew weave    بافت سرژه کم شیب - بافت سرژه کم زاویه
Elastic scarfstitch    بافت شال گردن با قابلیت کشش و الاستیک
Fancy weave    بافت فانتزی - بافت تزئینی
Suppleness    بافت قابل ارتجاع یا نرم - کت اسپرتی - کاپشن ورزشی
Gabardine    بافت گاباردین - پارچه گاباردین
Gaberdine    بافت گاباردین - سرژه پشمی که معمولا طرحش در هر یازده تار تکرار می شود
Granite weave    بافت گرانیت
Figured weave    بافت گلدار ژاکاردی
weave    بافت لانه زنبوری
Brighton    بافت لانه زنبوری بدلی که یکطرف آن لانه زنبوری است
Matelasse    بافت لانه زنبوری لوزی
Locknit    بافت لاکنیت
Leno    بافت لنو - - تور انگلیسی - نخ لنو - پارچه تور - بافت تور
Double stitch diamond    بافت لوزی دوبل
Fancey spot weave    بافت لوزی فانتزی
Pile weave    بافت مخمل - بافت خاب دار
Derivative weave    بافت مشتق - بافت مشتق شده از بافت های اصلی
Derivation weave    بافت مشتق - بافتی که از بافت های اصلی مشتق شده است
Kindred weave    بافت مشتق شده - بافت وابسته
Milanese    بافت میلانز
Half leno weave    بافت نیم تور
Half cross leno    بافت نیم تور - بافت تور با پیوستگی یک طرفه
Knit de knit    بافت و شکافت - بافت و باز کردن بافت - روشی در تکسچره کردن نخ
Grocian weave    بافت یونانی
Crepe weave    بافت کرپ
Crepe    بافت کرپ - پارچه کرپ
Oatmeal crepe weave    بافت کرپ دانه جوئی
Crepe de chine    بافت کرپ دوشین - بافتی که فقط پودش از نخ کرپ است و چروک ضعیفی دارد
Bedford cord weave    بافت کرد تاری - از انواع بافتها که دارای خطوط برجسته و فرورفته طولی می باشد
Wadded bedford cord    بافت کردتاری با نخ لایی مخفی
Elastic tissue    بافت کشسانی
Honey comb    بافت کندویی - سرژه لانه زنبوری
Queen,s cord    بافت کوئینز کورد
clipspots    بافتت خال نقشه تاری یا پودی
Plaiting    بافتن - پلیسه کردن پارچه - تا زدن پارچه - نمدمالی کلاه
Tat    بافتن تور حاشیه - بافتن نوار تور جهت حاشیه گذاری )
Rip off selvage    بافتن کناره پارچه با نخ موقت ( که پس از تثبیت حرارتی جدا می شود )
web    بافته - تار عنکبوتی دستگاه کارد- عینکی - استوانه اصلی رینگ - بدنه اصلی رینگ
Tissu    بافته - نسج  - رشته - لیف - پارچه - بافت
Interlacing    بافته شدن
Interlooping    بافته شدن
Barley corn patterns    بافتهای ترکیبی پاناما و سرژه پودی مرکب
Buffer    بافر - تامپون ( محلول ثابت نگهدارنده PH)
Buffering    بافر کردن
Baffle    بافل - صفحه مشبکی که در ماشین وینچ جعبه نمک زدن را می سازد
Fabric forming    بافندگی
Dwell    بافندگی - ایست کوتاه ورد در حین بافندگی
Looming    بافندگی - بافتن - نخ کشی
weaving    بافندگی - بافندگی تاری و پودی
Extra filling    بافندگی با دو پود
Extra warp    بافندگی با دو چله
Jute Weaving    بافندگی چتایی
Knitteing    بافندگی حلقوی - کشبافی - بافت حلقوی تریکو بافی
Patterned shuttle weaving    بافندگی ماکویی پارچه نقش دار
Fabricant    بافنده
weaver    بافنده - کارگر ماشین بافندگی
Pattern weaver    بافنده انواع نمونه پتو با ماشین دستی
Poor weaver    بافنده ضعیف یا ناشی
Knitter    بافنده کشباف - ماشین کشباف
Remaining    باقی مانده
Covers    بالا پوش - رو انداز - کلاه
Cowl    بالا پوش راهبان - قبا - لباس بلند
Dwell up    بالا ماندن یک ورد در دو یا چند پود کار در ماشین بافندگی
Jack    بالابر - اهرم بالابر ورد - پریز
Cone elevator    بالابر بوبین
Adjustable cone    بالابرهای قابل تنظیم بوبین
Topcoat    بالاپوش - روپوش - پالتو
Lap    بالش - دسته ایلاف خروجی از  ماشین حلاجی - حلقه - حلقه در کشبافی - بالش حلاجی (لپ ) - متکا - پیچیده شدن نخ یا روینگ یا فیتله بدور غلتک - کمر پیچ شدن - پیچیده شدن روی چیزی - یقه کت - تا کردن - پیچیدن
Bolster    بالش - متکا
Head rest    بالش - متکا - زیر سری
Pillow    بالش - متکا- پشتی - مخده - لایه گذاردن
Picker lap    بالش حلاجی
Sliver lap    بالش شانه - بالشچه
Split lap    بالش معیوب دو لایه
Spherical flask    بالن ته گرد
Filter flask    بالن صافی
Ballon    بالون - حالتی که حین ریسندگی در نخ ایجاد می شود
Atomic band    باند اتمی - پیوند اتمی
Hydrogen binding    باند هیدروژن - پیوند هیدروژنی
Filling band    باندباند بودن پود در پارچه  - رگه رگه بودن پود در پارچه - دسته دسته بودن پود در پارچه
Spinning can    بانکه - قوطی فتیله آماده ریسندگی
Sliver can    بانکه فتیله - قوطی فتیله
Bank    بانک - توده - پشته - بسته نیمچه نخ در جلوی ماشین کاردینگ پشم - ردیف
Boycott    بایکوت - قطع رابطه تجاری
Bacteria    باکتری
Bactericide    باکتری کش
Beta naphthol    بتا نفتول ( ماده حد واسطی برای رنگهای مستقیم )
Baching    بچ کردن - پیچیدن پارچه روی غلتک
Critical    بحرانی - حساس
Puff    بخار
Reek    بخار
Steam    بخار - بخار آب
Vapour    بخار - مه
Aqueous vapor    بخار آب
Acid fume    بخار اسید - گاز اسید
High pressure steam    بخار پر فشار
Pressure steam    بخار تحت فشار
Dry steam    بخار خشک
Superheated steam    بخار خیلی داغ ( بیش از 100 درجه سانتیگراد ) سوپر هیت
Reek to    بخار دادن
Vapour to    بخار دادن
Steaming    بخار دادن - بخار دادن پارچه جهت تثبیت ابعادی - بخار دادن پارچه چاپ شده جهت تثبیت رنگ
Steaming and brushing    بخار دادن و برس زدن پارچه
Ageing    بخار دادن( ثابت کردن رنگ روی نسج ) - تثبیت کردن - زمان دادن ( جهت اکسید شدن ) - رسیدن - آماده شدن یک ماده تخمیری یا واکنشی - قوام آمدن - گذشت زمان - زمان دادن به خرده های چوب جهت اماده شدن برای تهیه تخمیر سلولز
Vaporafic    بخار زا - بخارشونده - بخارشدنی - بخار شو
Flashageing process    بخار سریع ( بخاردادن در چاپ دو مرحله ای )
Steam gauge    بخار سنج - دستگاه اندازه گیری فشار دیگ بخار
Super heated steam    بخار فوق داغ - سوپر هیت
Live steam    بخارآب
Bokhara    بخارا - قالی با پرز متوسط که رنگ زمینه آن قرمز یا قهوه ای مایل به قرمز است و تمام زمینه آن با نقش های هندسی در دو اندازه سجاده ای و بزرگ در ترکنم صحرا و ترکمنستان بافته می شود
Blowing    بخارزنی - بخار دهی - بخار دادن - تثبیت پارچه  پشمی با عبور دادن بخار تحت فشار از درون آن - حلاجی
Vaporisation    بخارسازی - تبخیر
Debonding section    بخش جداساز
Sectional beam    بخش چله پیچی در بافندگی - نورد - بیم چله پیچی بخشی - اسنو چله پیچی بخشی
Diagrammatic section    بخش نمودار - قسمت نمودار
Tax exemption    بخشودگی مالیاتی
Sectional    بخشی - مرحله ای
Moiety    بخشی یا قسمتی از مولکول
Stitching    بخیه - تشکیل حلقه در کشباف
Stitch    بخیه - دوختن - دوخت - حلقه ( در تریکو )
Obtain to    بدست آوردن - حصول
Debit    بدهی - حساب بدهی
Acid free    بدون اسید
Mispick    بدون پود - پارچه بدون پود
No intermediate link    بدون پیوند واسطه
Ash free    بدون خاکستر
Colourless    بدون رنگ - بیرنگ - کم رنگ - رنگ پریده
Shuttleless    بدون ماکو
Free of air    بدون هوا - عاری از هوا
Cotton lace    بذر کتان
Lin seed    بذر کتان
Rough estimate    بر آورد تقریبی
waxing removal    بر طرف نمودن واکس وچربی از کالای نساجی
Estimation    برآورد
Cost estimation    برآورد هزینه
Corresponding    برابر - مطابق
Equalisation    برابر کردن - تساوی
Polished    براق - جلادار - درخشان - صیقلی
Low yield fleece    براق - درخشنده
Lucid    براق - درخشنده
Lustrous    براق - درخشنده- جلوه گر
Flossy    براق - شبیه ابریشم خام
Brilliant    براق - نورانی ( مثل رنگ سفید یا زرد نسبت به رنگهای دیگر ) - درخشنده - درخشان
Polishing    براق نمودن - جلا دادن - درخشان کردن - صیقل دادن
Sodium borate    براکس - بورات سدیم
Column    برج - ستون جانبی شانه بافندگی - استوانه تثبیت رنگ چاپ با بخار
Batch distillation column    برج تقطیر منقطع
Dust tower    برج گردگیر
Label    برچسب -اتیکت
Brand of dyestuff    برچسب رنگینه - مارک رنگینه
Textile fibre identification    برچسب روی کالای نساجی ( روی آن جنس درصد الیاف تشکیل دهنده و سایر مشخصات لازم نوشته می شود )
Indanthren lable    برچسب یا ایتکتی که به پارچه های رنگ شده با رنگهای خمی می زنند تا تضمینی جهت ثبات آن در برابر نور و شتشو باشد
Impact    برخورد - ضربه
Vectoe    بردار
Drag vector    بردار لغزش
Ablation    برداشت
Discharge    برداشت - برداشت کردن - برداشت رنگینه - تخلیه
Strike    برداشت - مقایسه سرعت جذب رنگ توسط یک نوع منسوج در لحظات اولیه رنگرزی رد دو حمام مشابه
Oxidation discharge    برداشت اکسیداسیونی
Fabric take up    برداشت پارچه
Colored discharge    برداشت رنگی
Coloured discharge    برداشت رنگی
Automatic lap doffing    برداشت متکا به صورت خودکار در ریسندگی پنبه
Liquor pick up    برداشت محلول منسوج - نسبت وزن محلول بعد از پد شدن به وزن کالا قبل از پد شدن
Pick up    برداشت محلول یا مایع توسط کالای نساجی - قدرت منسوج جهت برداشت مایع - جذب کردن - برداشتن - انتخاب - کندن - برچیدن
Liguor pick up    برداشت کلی محلول
Brush    برس - جارو - زغال انتقال دهنده جریان الکتریسیته در موتورهای الکتریکی
Stripping brush    برس پاک کننده
Cut presser    برس دندانه دار
Color furnisher    برس رنگ - برس موئی درون جعبه رنگ ماشین چاپ غلتکی
Furnisher    برس رنگ ( برس غلتکی در ماشین چاپ غلتکی که خمیر رنگ را از جعبه به روی غلتک چاپ می برد )
Brasses    برس- صفحه ای سوراخ دار در ماشین چله پیچی
Circular brush    برس غلتکی
Dabbing brush    برس فشارآورنده ضربه ای الیاف فاستونی در ماشین شانه مدور
Air Brush    برس هوا
Slitting    برش - برش لایه های جامد پلیمر به شکل نوارهای باریک و طولانی
Section    برش - مقطع - قسمت - بخش
Cut and sew    برش و دوخت
Pinking of cloth    برش کنگره ای لبه پارچه
Total removal    برطرف سازی کلی - زدایش کلی
Dehairing    برطرف کردن مو
Radio activity eliminator    برطرف کننده رادیواکتیو الکتریسیته ساکن - حذف کننده رادیواکتیو الکتریسیته ساکن
Luster    برق انداختن - جلا دادن - جلا - ماده جلا دهنده - براقیت
Glitter    برق زدن
Twine polishing    برق و جلا دادن ( پارچه )
Vine leaves    برگ مو - برگ انگور
Vine leaf    برگ مو - برگ انگور ( دارای رنگینه طبیعی)
Selectivity    برگزیدگی
E.R    برگشت الاستیک
Elastic recovery    برگشت الاستیک
Reversibility    برگشت پذیری
Non - reversible    برگشت ناپذیر
Bromination    برم دار کردن - برمیناسیون
Brenthol    برن تول ( مهمترین رنگینه های گروه آزوئیک )
Programming    برنامه ریزی
Brentosyn BB    برنتوساین بی بی ( اسید بتا نفتوئیک )
Brenthol AS    برنتول AS ( آنیلید اکسی نفتلیک اسید)
Brass    برنج ( آلیاژ روی و مس)
Tan    برنزه - قهوه ای مایل به زرد - حالتی در منسوجات رنگرزی شده با بعضی از رنگهای مشکی
Bronzing    برنزه شدن
Bronze    برنزی شدن کالای رنگرزی شده - بور بودن - پر و تیره نشان دادن رنگهای مشکی و سرمه ای و سبز گاهی در اثرخشک کردن سریع کالای سلولزی رخ می دهد
Lamb    بره - پشم بره
Scotch lamb    بره اسکاتلندی
Bracade    بروشه - اثر تغذیه طول کوتاهی از نخ  اضافی در بافت
Broche weft    بروشه پودی
Brochure    بروشور - دفترچه راهنما
Shear mark    بریدگی در پارچه توسط ماشین تراش
Cut    بریدن - برش - قطع کردن - آج - طاقه پارچه - (300یارد نخ پشمی یا100یارد نخ شیشه یا آسبست یا 340یارد نخ در اسکاتلند )
Overlapping    بریده بریده بودن فتیله شانه - روی هم افتادن دو لبه سرماکوئی ها
Brin    برین - دو رشته بسیار ظریف سازنده فیبروئین ابریشم
Magnification    بزرگ نمایی
Steel belt lacing    بست چنگالی تسمه
Belt lacing hook    بست سوزنی تسمه
Mattress    بستر - تشک
Support    بستر - تکیه گاه - پایه - تحمل کردن - نگاهداری
Flexible bench    بستر منحنی ماشین کارد ( که قطعات فلت روی آن حرکت می کنند )
Flexible bend    بستر یا تسمه قابل انحناء
Close    بستن - به هم پیوستن - قطع کردن - انتها - اتصال - متصل - بسته - تنگ - باریک - تقریبا مشابه - نزدیک - دقیق - چسبان
Joining up    بستن نخ تار
Pack    بسته - دسته - بقچه نخ - بسته بندی
Cake package    بسته استوانه ای بدون بوبین نخ فیلامنتی
Package    بسته بندی - بسته الیاف یا کالای نساجی - عدل کالای نساجی - بسته نخ - بوبین نخ - بسته - عدل
Packing    بسته بندی - طاقه پیچی - عدل بندی
Ball    بسته فیتیله - غوز پنبه
Yarn package    بسته نخ - بوبین نخ - دوک نخ - قرقره نخ
Cross wound package    بسته نخ با پیچش متقاطع ( روی بوبین نخ )
Parallel wound package    بسته نخ با پیچش موازی
Taper wound package    بسته نخ با دو سر مخروطی - بوبین دو سر مخروطی نخ
Cones cheese    بسته نخ پشم
Parallel package    بسته یا بوبین استوانه ای نخ
Fine grain    بسیار ظریف
Beaker    بشر - ظرف شیشه ای آزمایش
Feed plate    بشقاب یا صفحه تغذیه ( ریسندگی )
wash and wear    بشور و بپوش - پارچه هایی که پس از شستن احتیاج به اتو ندارند
Drip dry    بشور و بپوش - خشکاندن پارچه بدون فشردن و چلاندن آن و به تدریج
Easy care garment    بشور وبپوش
Jelly like    بصورت ژله - ژله ای - ژله مانند
Centrifugal    بصورت گریز از مرکز - گریز از مرکزی
Commission dyeing    بصورت مزدی رنگ کردن - رنگرزی مزدی
Briefly    بطور خلاصه - مختصرا
Posterior    بعداز - پس از - بعدی
Nuclear remnant    بقایای هسته
Logwood    بقم - گیاهی با رنگینه طبیعی قرمز - چوب سرخ ( یک نمونه از گروه رنگهای سیاه )
Printing blanket    بلانکت چاپ - نوار روکش لاستیکی چاپ غلطکی
Ball bearing    بلبرینگ ( یاتاقان ساچمه ای بدون اصطکاک )
High molecular    بلند مولکول - مولکول بزرگ
Lift    بلند کردن - تحمل کردن - نگاهداشتن - سرقت کردن - بلند شدن - بالا رفتن - بلندی - ترقی - آسانسور - جرثقیل - ارتفاع نخ روی ماسوره پر
Cone height    بلندی شیب
Crystal    بلور - کریستال - بلوری - شفاف
Crystallites    بلور های خیلی کوچک غیر کامل
Crystalline    بلورین
Vest    بلوز - جلیقه
Blouse    بلوز- پیراهن یا جامه گشاد
Shirtwaist    بلوز زنانه
Acron    بلوط
Blocking    بلوکه کردن
Triple bound    بند سه تایی
Sodium benzoate    بنزوئات سدیم
Benzyl phthalate    بنزیل فتالات ( از نرم کننده ها )
Violet    بنفش
Pansy    بنفش - قرمز مایل به آبی
Deep violet    بنفش سیر
Methyllen violet    بنفش متیلن
Radical    بنیان - رادیکال
Circulate    به جریان انداختن
Propeltion of faller    به جلو رفتن شانه
Yawing    به جلو یا عقب متمایل شدن سرماکو در موقع حرکت روی دفتین
Restore    به حالت اول برگرداندن - تعمیر کردن - اصلاح کردن - نو کردن - تقویت
Seldom    به ندرت - ندرتاً - گاهی
Stirring    به هم زدن
Mechanical stirrer    به هم زدن مکانیکی
Apply to    به کار بردن
Price    بها - قیمت
At par    بهای اسمی سند - قیمت ثابت - انتقال ارز
Cost price    بهای تمام شده - قیمت تمام شده
Improvement    بهبودی
Tangle    بهم پیچیدن - بهم گیر کردن ( نخ )
Splice to    بهم تابیدن تارها - بهم بافتن تارها
Entanglement    بهم گره خوردن الیاف بصورت نپ
Optimise    بهینه ساختن
Odour    بو
Smell    بو
Cone    بوبین - بسته نخ - دوک
Cheese    بوبین - بوبین استوانه ای نخ بدون فلانژ - زیگزاگ ( بافندگی)
Dolly    بوبین - قرقره - لامل ( در بافندگی ) - ماشین جهت شستشوی طنابی پارچه
Bobbing    بوبین - قرقره چوبی - دوک
Coil pipe    بوبین - ماسوره
Tared bobbin    بوبین استاندارد پشم ( وزن پشم روی بوبین 9 پوند و وزن بوبین خالی 4 پوند که در کل 13پوند می باشد )
Chesse    بوبین استوانه ای شکل
Layers blending    بوبین با نخ گره خورده - بوبین گوریده دار
Reel off to    بوبین بازکنی ( باز کردن نخ از روی بسته)
Bottle bobbin    بوبین بطری شکل
Soft nose    بوبین بیرون زده - بوبین شکم داده
weft feed cone    بوبین پود
Automatic winder    بوبین پیچ اتوماتیک
Cone winder    بوبین پیچی مکانیکی - بوبین پیچی غیر اتوماتیک
Enf on flank    بوبین جلو یا پشت
End od flank    بوبین جلو یا پشت نخ پیچیده ( پیچیده شدن نخ در جلو یا پشت بوبین روی قرقره بوبین بعلت تنظیم نبودن پیچ )
Double flanged bobbin    بوبین دو فلانچی
Draw twist bobbin    بوبین دولا تابی
Collar on package    بوبین شال بسته - بوبین پیچی بدون نوسان نخ که سبب تجمع نخ در یک محل می شود
waste bobbin    بوبین ضایعات
Patterns    بوبین طرح دار - بوبین نقش ساخته - الگوی کاغذی لباس
Tangled cone    بوبین گوریده شده - بوبین با نخ بهم گره خورده
Ball bobbin holder    بوبین گیر کروی - شکل قفسه ( در رینگ )
Lace machine bobbin    بوبین ماشین توری باف
Concial bobbin    بوبین مخروطی
Dyeing tube    بوبین مناسب برای رنگرزی
Ropping spool    بوبین نیمچه نخ کارد پشم
Band winding    بوبین کمر پیچیده - بوبین شال بسته ( در یک جا پیچیده شدن نخ روی بوبین )
Butandiol    بوتان دی ال
Crucible    بوته - پاتیل - نوعی ظرف آزمایشی
Teasel    بوته خار - خار - ماشین خارزنی با خار طبیعی ( جهت پرزدار کردن پارچه )
Lenas    بوته کتان
Flax plant    بوته کتان
Budgeting    بودجه بندی
Capital budget    بودجه سرمایه ای
Auburn    بور - طلائی رنگ - قهوه ای مایل به سرخ  - رنگ سرخ مایل به زرد
Borax    بوراکس- بوره - تینکال - تنکال ( ماده تکمیلی جهت ضد آتش کردن )
Burette    بورت
Burrette    بورت -  از وسایل آزمایشگاهی
Stock exchange    بورس سهام
Elimination of smmell    بوزدائی
Bush    بوش - سیلندر - لوله کوتاه با سطح داخلی صیغلی مورد مصرف در صنعت
Adaptor sleeve    بوش مخروطی مهره دار
Baume hydrometer    بومه سنج - هیدرومتر - وسیله اندازه گیری غلظت مایعات که در کشورهای اروپایی در کارگاه های رنگرزی و چاپ به طور وسیع استفاده می شود
Traditional    بومی - سنتی
High odiure    بوی تند
Conical bobbin    بویین مخروطی
Anhydric    بی آب - خشک
Anhydrous    بی آب - کاملا خشک
Deactivate    بی اثر - خنثی - غیر فعال - خنثی سازی
Faint    بی استحکام - سست
Non - woven    بی بافت - بدون تاب
Anosmatic    بی بو
Odourless    بی بو
Btu    بی تی یو - واحد حرارت انگلیسی معادل 1.05506 کیلو ژول
Inconstant    بی ثبات - ناپایدار
Instable    بی ثبات - ناپایدار
Setting off    بی ثباتی ( رنگ ) - لکه گذاری ( رنگ )
Instability    بی ثباتی - ناپایداری
Safe    بی خطر - ایمن
Protection    بی خطری - ایمنی - حفاظت
Seamless    بی درز - بدون درز
De colourize    بی رنگ
Blanching    بی رنگ سازی
Decolourizing    بی رنگ سازی - رنگبری
Blanch    بی رنگ سازی - سفیدگری
Endless    بی سر - حلقه ای شکل
Sodium bisulphate    بی سولفات سدیم
Amorphous    بی شکل (غیر متبلور ) - آمرف - غیر کریستالی - نا منظم - نواحی بین کریستالی در پلیمرها
Disorder    بی نظمی - آشفتگی
Tensionless    بی کشش - بدون کشش
Speech    بیان
Tinea biselliella    بید البسه پشمی
Tinea pellionella    بید البسه پشمی - بید پارچه پشمی
Anthrenus verbasci    بید فرش
Anthrenus flaripes    بید قالی های پشمی - بید فرش های پشمی
Anthrenus flaripps    بید مبل و اساسیه منزل
Colorless    بیرنگ - کمرنگ - رنگ پریده
Discoloration    بیرنگ شدن - رنگ پریدگی - بیرنگ سازی - رنگبری کالای رنگی - بیرنگی - رنگ رفتگی
Decolourize    بیرنگ کردن - سفید کردن
Decolorize    بیرنگ کردن - سفیدگری - سفید کردن - رنگ زدایی
Shuttle flying out of loom    بیرون پریدن ماکو از ماشین بافندگی
Scale off    بیرون زدن الیاف از نخ
Y    بیست و پنجمین حرف لاتین
X    بیست و چهارمین حرف لاتین
V    بیست و دومین حرف لاتین
W    بیست و سومین حرف لاتین
U    بیست و یکمین حرف لاتین
Z    بیست وششمین حرف لاتین
T    بیستمین حرف لاتین
Acid sulphate    بیسولفات - سولفات هیدروژن
Overweight    بیش از حد سنگین
Sodium bicarbonate    بیکربنات سدیم - جوش شیرین
Sodium bichromate    بیکرومات سدیم
English builder    بیلدر انگلیسی - دستگاه سازنده انگلیسی در ماشین فلایر
Billion    بیلیون - هزار میلیون
Beam    بیم - چله - غلتک نخ تار - آرد - شعاع - پرتو - اسنو - پل نخ تار - نورد - ماشین رنگرزی غلتکی
Dyeing beam    بیم رنگرزی - غلتک رنگرزی - ماشین رنگرزی بیم
Social security    بیمه اجتماعی
unempolyment insurance    بیمه بیکاری
Assured    بیمه شده - مطمئن - تضمین شده
Interfibrillar    بین لیفچه ای
Normal colour vision    بینایی عادی رنگ
Bio finishing    بیو تکمیل - تکمیل پارچه توسط مواد بیوشیمیایی نظیر آنزیم ها
Biochemistry    بیوشیمی
Bicarbonate    بیکربنات - کربنات اسید - کربنات هیدروژن
Ammonium bicarbonate    بیکربنات آمونیوم
Bichromate    بیکرومات - دی کرومات
Potassium bichromate    بیکرومات پتاسیم
Bichromate of potash    بیکرومات پتاسیم - دی کرومات پتاسیم
Broken character    بکاربردن نخهای الوان به ترتیب یک و دو یا چند نخ در هر محل پارچه با بافتهای کرپ
Unaltered    بکر-تغییرنکردن-دست نخورده-بدون تغییرباقی ماندن
Baking powder    بکین پودر - گرد مخمر
kier tank    پاتیل در نساجی
Beack    پاتیل رنگرزی - خم رنگرزی
Mechanical fabrics    پاچه صنعتی
Antibody    پادتن
Mat well    پادری - کفپوشی که جلو درب ورودی انداخته می شود
Antigen    پادژن
P.P.P    پارا فنیل فنل ( ماده تعاونی کریر جهت رنگرزی پلی استر در جوش )
Natural paraffin    پارافین طبیعی
Para cortex    پاراکورتکس - قسمتی در داخل لیف پشم که آبرفتگی کمی دارد
Jeannette    پارپه ای با طرح سرژه سه تاری
Numbered duck    پارجه ساده بافت خشن سنگین و محکم با نخ چندلا بصورت خام یا رنگی
Vaffel cloth    پارچه
Fabric    پارچه - بافته - منسوج
Back filled fabric    پارچه  عمل شده با مواد پر کننده نظیر نشاسته  و خاک چینی و مواد مصنوعی پلاستیکی که باعث استحکام و پر شدن پارچه می گردد - پارچه ای که پشت آن با مواد پر کننده عمل شده است
Cloth    پارچه - لباس
Lot    پارچه - کالا - قسمت - بخش - توده -  قطعه - بهره
Burlap    پارچه - کرباس - پارچه کیسه ای - گونی - کرباس مخصوص بسته بندی کالا
Angora fabric    پارچه آنقورا
Stiff    پارچه آهاردار - سفت - شق
Oxford    پارچه آکسفورد
Oxford cloth    پارچه آکسفورد
Oxford chambray    پارچه آکسفورد با تار رنگی ساده و پود سفید شده
Schappe    پارچه ابریشم ضایعاتی
Shantung    پارچه ابریشمی قهوه ای - شانتونگ
China silk    پارچه ابریشمی تافته نازک و شفاف و براق
Pure dyed silk    پارچه ابریشمی رنگ شده و باردار کمتر از 10%
Moire    پارچه ابریشمی موج دار
Jhlmeel    پارچه ابریشمی هندی سبک وزن با بافت باز
Press cloth    پارچه اتو
Maid    پارچه ارتشی - پارچه پنبه ا ی سفت با سرژه چپ ( با تکرار بافت کوچک که جهت اونیفرم تکمیل کتان داده شده است )
Abdullah kani    پارچه اریشمی راه راه زنانه با بافت تافته محصول شهر لیون فرانسه که به آفریقا صادر می شود
Nankeen    پارچه از جنس ابرشم و پنبه یا تمام پنبه ای با پود اسلاب دار
Single vandyke    پارچه اطلس یک شانه
Begum behar sari    پارچه ای از پنبه و یا ابریشم که در پاکستان و بنگال بافته می شود
Damasak    پارچه ای از جنس پنبه و کتان با بافت ساتین سرژه و گاهی شکل دار جهت حوله و رومیزی و دستمال سفره
Drilling    پارچه ای با بافت سرژه کتانی یا پنبه ای ضخیم
Silver cloth    پارچه ای با تار نقره ای رنگ و پود ابریشم
Chambray    پارچه ای با دوام با چله رنگی و پود خام سفید و ارزان قیمت
wedgwood print    پارچه ای با طرح چاپ گلهای سفید روی زمینه رنگی
Cotton crepe    پارچه ای چروک پنبه ای سبک وزن
Abee    پارچه ای زنانه با بافت تافته از تار پنبه ای وپود پشمی محصول آسیای صغیر
Buckram    پارچه ای ضخیم و آهار دار که در صحافی مصرف می شود ( به عنوان لائی ) - کرباس آهار دار - سختی - کیسه کرباسی
Camoyard    پارچه ای فرانسوی از موی بز با بافت سرژه
webbing    پارچه ای محکم و باریک با نخ های لاستیکی در تار
Avinion    پارچه ای که با رنگهای فلزی چاپ شده است
Faced cloth    پارچه ای که پشت آن تار و پود ویژه دارد - پارچه دو رو
Industrial fabric    پارچه ای که دارای مصارف صنعتی است پارچه های صنعتی
Bloch printing    پارچه ای که دو طرف آن یکسان چاپ شده باشد - پارچه ای که نفوذ خمیر چاپ در آن به حدی بوده که پشت و روی آن یکسان به نظر می رسد
Umberella fabric    پارچه ای که مخصوص چتروبارانی بافته و تکمیل شده است
Cross over ondule fabric    پارچه با بافت پود موج دار
Corded    پارچه با بافت ریپس و نقش راه راه طولی نخ تار
Velours    پارچه با پرز بلند - مخمل - پارچه مخملی
Burnt out goods    پارچه با چاپ سوخت - پارچه چاپ سوخت شده
Loop raised fabric    پارچه با حلقه برجسته
High pile cloth    پارچه با خاب زیاد - پارچه با کرک خاب بلند
Limp    پارچه با خاصیت ریخت - پارچه شل - ریخت پارچه - افتاده - تا شونده
Light material    پارچه با رنگ روشن
Lightly colored fabric    پارچه با رنگ روشن
Warp faced fabric    پارچه با روریز تاری - پارچه با طرح بافت تاری در رو - پارچه ای که سطح رویی آن بیشتر در پوشش نخهای تار می باشد
Horizontal tuke fabric    پارچه با طرح برجسته
Shell stitch fabric    پارچه با طرح صدفی بر جسته
Quarter goods    پارچه با عرض 9 اینچ
Poromeric material    پارچه با منافذ بسیار ریز
Filament fabric    پارچه با نخ فیلامنتی  - پارچه با نخ ممتد - پارچه با نخ یکسره
Listed cloth    پارچه با کناره معیوب
Sail cloth    پارچه بادبانی
Sailing    پارچه بادبانی
Trimming    پارچه باریک تزئینی - نوار باریک تزئینی - بافتن نوار باریک تزئینی - نواردوزی دکوراسیون لباس
Openwork effect    پارچه باز بافت
Porous material    پارچه باز بافت
Staple fabric    پارچه بافته شده از نخ ریسیده
Blended fabric    پارچه بافته شده از نخ مخلوط دو یا چند لیف
Re manufactured material    پارچه بافته شده با الیاف باز یافتی از منسوجات کهنه- لیف پشم باز یافتی از منسوجات کهنه
Fancy pique design    پارچه بافته شده با نخهای تزئیینی - طرح فانتزی بافته شده
Rolling cloth    پارچه بافته نمدی پشمی رئکش غلتکهای کششی- ماهوت غلتک - پوشش نمدی غلتک
Botany    پارچه بتانی - فاستونی از پشم مرینوس
Luster cloth    پارچه براق - پارچه آستری با تار پنبه ای و پود موهر
Canvas bached    پارچه برزنت
Oil skin    پارچه برزنت - پارچه ضد آب - لباس بارانی
Canvas cloth    پارچه برزنتی - پارچه تافته با بافت باز و نخ های تار و پود سه لا - پارچه ارتشی
Broche fabric    پارچه بروشه
Chifon    پارچه بسیار نازک از الیاف مصنوعی یا ابریشم با بافت ساده
Bobbinet goods    پارچه بوبینت
Bonded fabric    پارچه بی بافت - پارچه ای که با چسباندن الیاف به هم تولید می شود - نمد
Beaverteen fabric    پارچه بیورتین ( پارچه شبه مولسکین نازک )
French lawn    پارچه پاتیست
Overcoating    پارچه پالتوئی
Top coating    پارچه پالتوئی سبک وزن
Check back coating    پارچه پالتویی پشت پیچازی
Over width    پارچه پر عرض اشتباه
Filled cloth    پارچه پرآهار
Drapery    پارچه پرده ای - پارچه پشمی در اصطلاح انگلیسی
Pall    پارچه پرده ای - پارچه ضخیم روی تابوت یا قبر
Curtain    پارچه پرده ای - پرده
Casement cloth    پارچه پرده ای معمولا پنبه ای
Cut plush fabric    پارچه پرز دار
Napped fabric    پارچه پرزدار
Plush fabric    پارچه پرزدار - پارچه پلاش - پارچه خاب دار
Pile fabric    پارچه پرزدار - پارچه خاب دار - منسوجات خاب دار ( نظیر مخمل و پتو )
Two side effect    پارچه پشت دار - طرح دو روی ( پارچه) - پارچه ای که رنگ پشت و روی آن متفاوت است
Abouchouchous    پارچه پشمی خشن فرانسوی صادراتی به مصر و بازارهای خاور نزدیک
Vermillon    پارچه پشمی رنگ شده با قرمز دانه
Abbotsford    پارچه پشمی زنانه سبک وزن با بافت سرژه
Abouchouchon    پارچه پشمی فرانسوی خشن که برای صادرات به مصر و بازارهای خاور نزدیک تولید می شود
Rot proofing wool fabric    پارچه پشمی مقاوم در برابر پوسیدگی - مقاوم کردن پارچه پشمی نسبت به باکتری
Manipulated cloth    پارچه پشمی یا  فاستونی مخلوط پشم و پنبه
Frieze    پارچه پشمی یکطرف خاب دار
Mock pleated fabric    پارچه پلیسه
Cotton fabric    پارچه پنبه ای
Printed calico    پارچه پنبه ای چاپ شده - پارچه چیت
Grey cotton cloth    پارچه پنبه ای خام
Nettle cloth    پارچه پنبه ای خام
Cable cord    پارچه پنبه ای خیلی سنگین با بافت سرژه 2 در 2 زمینه و 400-250 پود در اینچ و شبیه مخمل کبریتی
Cottonade    پارچه پنبه ای درشت باف
Marseilles    پارچه پنبه ای دولا با دو بافت تافته ( مورد مصرف آن در رو تختی ، لحاف و لائی )
Suiting    پارچه پنبه ای راه راه با نخ رنگی
Nurses    پارچه پنبه ای سرژه تکمیل کتانی شده
Dimity    پارچه پنبه ای سفت بافت از نخ شانه شده با بافت کرد تاری یا چهارخانه
Long cloth    پارچه پنبه ای مرغوب و ظریف و سفت بافت سفید شده مخصوص زیر پوش و لباس
Lappet fabric    پارچه پنبه ای نقش دار
Aschodur    پارچه پنبه ای که با سماق و آهن رنگ مشکی میگیرد و در ایران بافته می شود و برای لباس زنانه به کار می رود ( این لغت شاید ریشه ترکی داشته باشد و از چادر گرفته شده باشد )
Chamois sued    پارچه پنبه ای که تکمیلی شبیه به چرم داشته باشد
Cheese cloth    پارچه پنیر سازی - ململ - پارچه سبک و شل بافت و نازک و توری- پارچه با بافت ساده پنبه ای متخلخل که برای کیسه کردن پنیر مصرف می شود
weft ondule fabric    پارچه پود موجی
Calfskin silk    پارچه پوست گوساله ای - پارچه ابریشمی که با طرحی شبیه پوست گوساله چاپ شده است
Tropical suiting    پارچه پوشاک فانتزی ( که ساده وشل بافته و فاستونی سبک وزن ویژه تابستان و مناطق گرمسیری است )
Coated fabric    پارچه پوشش داده شده - پارچه ای که یکطرف آن با موادی نظیر پلاستیک و آهار و رزین روکش شده باشد
Rubberized cloth    پارچه پوشش داده شده با لاستیک - پارچه لاستیک پوش شده
Direct take up system    پارچه پیچی مستقیم یا نوع مثبت ( در ماشین بافندگی )
Matt shirting    پارچه پیراهنی آکسفورد
Oxford shirting    پارچه پیراهنی آکسفورد
Pin stripe shirting    پارچه پیراهنی با راه راه باریک
Bengal stripe shirting    پارچه پیراهنی راه راه بنگالی
Twine cloth    پارچه پیراهنی کتانی - پارچه ای کتراکم از پنبه با نخ یک لا یا دولای ظریف و مرغوب
Great wheel welt    پارچه پیکه
Pique    پارچه پیکه - بافت پیکه - نوعی بافت تافته راه راه
wed fabric    پارچه تار عنکبوتی - پارچه توری ظریف
weaving cloth    پارچه تاری و پودی - پارچه معمولی
Plain weave    پارچه تافته - بافت تافته - بافت ساده
Chiffon taffeta    پارچه تافته سبک و مرغوب با تکمیل نرم و براق
Trilok    پارچه تری لاک ( تارهای چله آن فیلامنت پلی اتیلن بوده که در آب جوش آب رفته و پارچه جمع شده شکل سه بعدی با خاصیت ارتجاعی می یابد )
Suede cloth    پارچه تریکو یا معمولی جیر نما - پارچه چرم نما شده
Knitted goods    پارچه تریکو
Knitted plush    پارچه تریکو پلوش
weft knitted    پارچه تریکو پودی
weft knitted goods    پارچه تریکو پودی
wrap knitted fabric    پارچه تریکو تاری
Raschel knit goods    پارچه تریکو تاری راشل - پارچه کشباف راشل
Limbric    پارچه ترکی - بافتی شبیه بافت ساده که در آن چند تار و پود تقاطع می کنند
Limbrick    پارچه ترکی باف
Decorative fabric    پارچه تزئینی- پارچه زینتی
Cleaning cloth    پارچه تنظیف - پارچه مورد استفاده در نظافت ماشین آلات
Glass cloth    پارچه تنظیف شیشه
Network material    پارچه تور
Curtain lace    پارچه تور پرده ای
Check gauze fabric    پارچه تور پیچازی - پارچه تور چهارخانه
Net leno    پارچه تور زیگزاگ
Two doup net leno fabric    پارچه تور زیگزاگ با دو راه زیگزاگ
Three doup net leno fabric    پارچه تور زیگزاگ بافته شده با سه ورد تورباف
Leno fabric    "پارچه تور زینتی پنبه ای یا کتان نسبتا"" ضخیم"
Tatting    پارچه تور گره ای دستباف نازک و سبک - نوعی تور که به لبه یقه یا دستمال دوخته می شود - تور لبه یا حاشیه لباس
Compound net leno fabric    پارچه تور مرکب یا چهار خانه ای
Figured gauze fabric    پارچه تور نقش دار
Leno brocade    پارچه تور یک چله ای گلدار ژاکارد بافت
Figured leno brocade fabric    پارچه تور یک چله ای گلدار ژاکاردباف
Full cross leno fabric    پارچه تور کامل ( نخ تور کاملا بدور نخ معمولی تاب می خورد )
Madras muslin fabric    پارچه تورگل بافتی برجسته ( که نخ های شل پود گل از پشت پارچه بریده شده است )
Stockinette    پارچه توری - تور
Plaited fabric    پارچه توری تک نخی
Macrame    پارچه توری ضخیم و ریشه دار
Cellular gauze fabric    پارچه توری مشبک
Dark material    پارچه تیره رنگ
Converted fabric    پارچه تکمیل شده - پارچه غیر خام
Made up    پارچه تکمیل شده آماده بازار
Pure finish    پارچه تکمیل شده بدون آهار
Gray jean    پارچه جین خام پنبه ای
Dischareg fabric    پارچه چاپ سوخت
Print cloth    پارچه چاپ شده - چیت
Jute fabric    پارچه چتائی ( گونی )
Oil cloth    پارچه چرب - پارچه برزنت - پارچه مشمعی
Leatherette    پارچه چرم نما
Multiple cloth    پارچه چند لا
Multiple fabric    پارچه چند لا
Split fabric    پارچه چند لایه - شکافتن پارچه
Coloured check fabric    پارچه چهار خانه رنگی
Four bar fabric    پارچه چهارخانه
Gingham    پارچه چهارخانه - پارچه پنبه ای ساده باف با نقش چهارخانه رنگی
Plaid    پارچه چهارخانه رنگی - پارچه شطرنجی - طرح چهاخانه رنگی - طرح شطرنجی
Overcheck    پارچه چهارخانه رنگی با بافتی غیر منطق
Checks    پارچه چهارخانه یا شطرنجی - پیچازی
Tucked fabric    پارچه چین دار
Chiffon    پارچه حریر - ریخت ( خاصیت مطلوب افتادن پارچه ) - تور نازک - پارچه نرم نرم و سبک مخمل - پارچه با بافت ساده از نخ ابریشم پرتاب
Chiffon lace    پارچه حریر با نخ دولای ظریف و پرتاب ابریشمی یا نایلونی
A.B.C silk    پارچه حریری تافته با تار پنبه ای و پود ابریشمی ریسیده با رنگ سفید یا رنگ های ساده
Hukabach    پارچه حوله - حوله ای
Bathrobe cloth    پارچه حوله ای
Loop pile fabric    پارچه حوله ای - پارچه کرک حلقه ای یکطرفه
Towell    پارچه حوله ای - حوله
Terry towalling    پارچه حوله ای با خاب حلقوی
Terry cloth    پارچه حوله پنبه ای با خاب حلقوی
Raised fabric    پارچه خابدار - پارچه خار زده شده
unraised    پارچه خارنزده-پارچه خارنخورده-خارزده نشده
Spotted vesting    پارچه خال دار جلیقه ای
Greasy piece    پارچه خام
Greige cloth    پارچه خام
Grey good    پارچه خام
Loom state    پارچه خام
Loom state fabric    پارچه خام
Dray goods    پارچه خام - متقال
Gray goods    پارچه خام - متقال - پارچه بافته شده از نخ های رنگ نشده
House hold  fabric    پارچه خانه داری
Grey cloth    پارچه خاکستری - متقال - پارچه خام
Beaver cloth    پارچه خز - نوعی پارچه پالتویی سنگین پرزدار پشمی
Domestic fabric    پارچه داخلی - پارچه تولید داخل کشور
Satble fabric    پارچه دارای ثبات ابعادی
Reedy cloth    پارچه دارای جای دندانه های پارچه
Color fast fabric    پارچه دارای رنگ ثابت
Broken warp ends    پارچه دارای سر نخ تاری
Broken loose ends    پارچه دارای سرنخ ( سرنخ های تار یا پود آزاد روی سطح پارچه تکمیل شده که قبلا برطرف نشده اند )
Face finished fabric    پارچه دارای سطح تکمیل شده - طرف تکمیل شده پارچه - روی پارچه - سطحی از پارچه که روی آن عملیات تکمیلی مثل پرز گیری و امثال آن انجام شده باشد
Textured fabric    پارچه دارای طرح برجسته - پارچه بافته شده از نخ تکسچره شده
Skirts    پارچه دامنی
Running cloth    پارچه در حال حرکت
Glove fabric    پارچه دستکش
Heavy beat up fabric    پارچه دفتین سنگین خور
Double faced fabric    پارچه دو رو
Reversible fabric    پارچه دو رو
Double pile    پارچه دو رو  خاب دار - پارچه دورو پرزدار شده
Ponte roma    پارچه دو روی سیلندر با بافت اینترلاک
Double layer fabric    پارچه دو لایه
Duplex fabric    پارچه دوپلکس - نام قدیمی پارچه سیمپلکس
weft back and wrap wadded    پارچه دوروی پودی با تار لایی مخفی
Two bar fabric    پارچه دوشانه
Double woven    پارچه دولا
Double woven fabric    پارچه دولا
Wadded backed cloth    پارچه دولا
wrap wadded double cloth    پارچه دولا با تار لایی مخفی
Double width cloth    پارچه دولا پهنا - پارچه با عرض دولا
Double cloth    پارچه دولا تاری و پودی
weft backed fabric    پارچه دولای پودی
Filling backed cloth    پارچه دولای پودی
Warp backed and weft-wadded    پارچه دولای تاری با پود لایی مخفی
weft wadded double cloth    پارچه دولای تاری و پودی با پود لایی مخفی
Backed cloth    پارچه دولای تاری یا پودی - پارچه ای که با دو سری تار و یک سری پود و یا برعکس بافته شده - پارچه زیر چاپی
Interchanged double cloth    پارچه دولایی زبر و رو شده یا پشت ورو شده یا جابجا شده
Pencil stripes    پارچه دیپلمات
Wall cloth    پارچه دیواری
Nip pad    پارچه را از یک رو آغشته کردن - پد کردن یکطرفه
Fiddlestring    پارچه رگه دار
wrap streak    پارچه رگه دار معیوب
uneven double and twist    پارچه رگه داریا نایکنواخت(به علت تاب معیوب نخ)
Dyed master fabric    پارچه رنگ شده مبنا
unicoloured    پارچه رنگرزی شده بایک رنگ
Ingrain fabric    پارچه رنگی رنگی
Plain material    پارچه رنگی ساده
Bed spreed    پارچه روتختی
Slip over    پارچه روکش متکاو لحاف
Rubber proofed fabric    پارچه روکش شده با لاستیک
Rib fabric    پارچه ریب
High count fabric    پارچه ریز بافت
Surgical gause    پارچه زخم بندی - پارچه نازکی جهت زخم بندی و سایر مصارف پزشکی
Ziberline    پارچه زیبرلاین ( که تار آن از پشم مرینوس و پود آن از پشم شتر است )
Backed fabric    پارچه زیر چاپی
Back grey cloth    پارچه زیر چاپی
Apron fabric    پارچه زیر چاپی
Back cloth    پارچه زیر چاپی - پارچه آستری که در ماشین چاپ غلتکی استفاده می شود
Back grey    پارچه زیر چاپی - پارچه آستری که در ماشین چاپ غلتکی استفاده می شود
under wear fabric    پارچه زیرپیراهنی
Novelty fabric    پارچه زینتی - پارچه تزئینی
Jacquard fabric    پارچه ژاکارد
Kpholstery weave    پارچه ژاکارد بافت رومبلی با تار نازک و پود ضخیم
Georgette    پارچه ژرژت - پارچه جرجت
Jersey cloth    پارچه ژرسه ( پارچه ضخیم کشباف از جنس پشم یا مخلوط پشم و ابریشم که مخصوص کت و لباس است
Satin fabric    پارچه ساتین
Semi staple    پارچه سرژه راه راه به رنگ قهوه ای و خاکستری
Rigid fabric    پارچه سفت و محکم - پارچه خشن
unbleached    پارچه سفیدنشده-پارچه خام
Silence cloth    پارچه سکوت - پارچه ضد صوت
Emery cloth    پارچه سمباده
Three bar fabric    پارچه سه شانه
Three fold fabric    پارچه سه لا
Triple cloth    پارچه سه لا
Triple fabric    پارچه سه لا
Molleton cloth    پارچه سکوت
Sharkskin fabric    پارچه شارک اسکین
Imitation backed cloth    پارچه شبه دولا
Homespun    پارچه شل ، محکم و با دوام پشمی با بافت ساده و نخ ضخیم
Trousering    پارچه شلواری
Cape    پارچه شنلی
Glass silk    پارچه شیشه ای - ابریشم براق
Loom figured    پارچه شکل دار
Straining cloth    پارچه صافی - پارچه ای جهت صاف کردن خمیر چاپ و یا پیگمان
Filter cloth    پارچه صافی - منسوج صافی
Shoddy    پارچه ضایعاتی - پارچه پست - پارچه نامرغوب - پشم کهنه
Cotton flannel    پارچه ضخیم پنبه ای سرژه یک طرف پرداز - فلانل پنبه ای - پارچه حوله ای پنبه ای
Druid cloth    پارچه ضخیم و خشن
Shrinkage proof    پارچه ضد آب رفتگی - ضد جمع شدگی
Fire proof fabric    پارچه ضد آتش
Flame proof fabric    پارچه ضد آتش
Fire retardant    پارچه ضد گسترش شعله - عامل تاخیر اشتعال - باز دارنده اشتعال
Patterned fabric    پارچه طرح دار
Marquisettes    پارچه ظریف توری با دو نخ در دستگاه لنو
Broad goods    پارچه عریض - پارچه هایی که عرض آن بیشتر از 27 اینچ باشد
Punto di roma    پارچه غیر ژاکاردی دو رو سیلندر با بافت اینترلاک
Fustian fabric    پارچه فاستونی - پارچه مخملی نخی
Clay worsted    پارچه فاستونی و نرم  با بافت سرژه ششوردی

گالری تصاویر

دیدار

........ تکسچرایزینگ

........ دانلود مقالات علمی

........ رنگرزی مصنوعی

........ تکمیل کالای نساجی

........ کارخانه های نساجی

........ آز شیمی عمومی

........ کنترل کیفیت

........ الیاف مصنوعی

........ الیاف طبیعی

........ تکنولوژی تولید الیاف

........ شیمی تجزیه

........ نظرسنجی

تمامی حقوق مطالب سایت متعلق به گیل تکس می باشد
طراحی و اجرا:گیل تکس